Formularz zamówienia
Dane ogólne

Rodzaj pakietu Mobevo:

MiniStandardMax

*Pakiet bez wdrożenia

Nazwa firmy:

Ulica:
Nr.lokalu:
Miasto:
Kod pocztowy:
NIP:
REGON:

Osoba zamawiająca:

Telefon:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:


Osoba kontaktowa (osoba odpowiedzialna za wdrożenie):

Telefon:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail


Program księgowy:
Nazwa subdomeny (przynajmniej 3 znaki, np.: fpd.mobevo.pl lub fpd.podatek.biz):
Ilość klientów w bazie:
Przewidywana ilość faktur/m-c:Dane wymagane do wdrożenia

Czy pod wdrożenie programu jest przewidziany osobny komputer, który będzie służył za serwer Mobevo?
TakNie

Podaj parametry sprzętowe dla serwera Mobevo:

Procesor:
Pamięć ram(GB):
Dysk HDD:

Wersja systemu operacyjnego:

Czy konto użytkownika udostępnione do przeprowadzenia wdrożenia posiada uprawnienia administratora?

TakNie

Wersja programu księgowego:
Rodzaj serwera bazodanowego i jego wersja:
Model skanera:

Czy skanowane dokumenty będą przechowywane na udostępnionym folderze na serwerze czy na dysku sieciowym?

SerwerDysk sieciowy

Wybierz sposób udostępnienia danych dostępowych do wdrożenia (loginy/hasła):

Poprzez formularz zamówienia *Przez pracownika firmy

* Wypełnienie poniższych pól jest wymagane w przypadku udostępnienia danych logowania poprzez formularz zamówienia.

Nazwa serwera zawierającego bazy danych programu księgowego:

Dane konta użytkownika systemu księgowego:

Login:
Hasło:

Dane logowania do bazy danych programu księgowego (np. MySQL):

Login:
Hasło:

Uwagi: